Naš tim

Ponosimo se našim  timom visoko motivisanog, ambicioznog i predanog osoblja. Naša misao vodilja je uslužnost, ljubaznost, susretljivost, profesionalnost i pravovremeno reagovanje na potrebe i želje naših klijenata. Među nama egzistira zajednička svijest iz koje svi uzimaju dio. Povezani samo na kreativnoj razini i stvaramo savršenu i opuštajuću atmosferu.

Svaki uspjeh temelji se na viziji, misiji i skladnom timu.

Adisa Tufo, osnivač i generalna direktorica

Rođena u Sarajevu 5.9.1966. godine, ekonimistica, pčelarka i umjetnica; kreativka, blogerka i dizajnerica; aktivistica i altruista po određenju i opredjeljenju.

Od 2013, veoma uspješno, na čelu porodične kompanije. Kroz rad i društveni angažman, znatno utiče na pozitivne promjene u regionu. Za sebe kaže da “živi svoje snove, a vidljivo je da provodi u praksi koncept ”cjeloživotnog učenja” i da je to drži uvijek mladom i punom energije.

Veliki je borac za ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena. Nekoliko godina se nalazi pod neprekidnom pažnjom novinara i javnosti, a izlazak u javnost i pred kamere, smatra svojom obavezom. Tvrdi da žena ne smije biti nevidljiva i marginalizovana, nego baš naprotiv, obavezna je uzeti učešće u svim segmentima života. Adisa Tufo, svojim primjerom pokazuje da je to moguće.

Lejla Tufo, izvršna direktorica

Rođena je 1993. godine u Sarajevu, nakon završene Međunarodne srednje škole u Sarajevu, upisuje Fakultet za inženjering i informacijske tehnologije, odsjek za informacijske tehnologije Burch univerziteta, uporedo studira Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Našu mladu kolegicu opisuje istrajnost, iskrenost, kolegijalnost i ljubav prema različitim kulturama, jezicima, ali i ljubav prema novim tehnologijama.

Aktivno govori engleski i turski jezik, a u budućnosti želi da nauči i italijanski.

Uspješno je završila Cisco akademiju mrežnih tehnologija u Sarajevu, kojom je dobila temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija.

Njena pozitivna energija, stalno učenje i radna etika u mnogo čemu utiču na rad ostalih kolega.

Emina Papić, BA Ekonomije

Rođena je 1990. godine u Sarajevu, završila je Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, za sebe kaže da je uvijek voljela brojeve i organizaciju, upravo zbog toga se i odlučila za Ekonomski fakultet u Sarajevu. Nakon završenog prvog ciklusa na smjeru Menadžmenta i organizacije, upisuje drugi ciklus istoimenog smjera i trenutno je na završnoj godini.

Kroz Hobby Art Centar, zatim kroz administratorske poslove u sjedištu firme i poslove office menagera pokazala je svoju organizacijsku sposobnost, kao i koordinaciju da se dati ciljevi izvrše efikasno i učinkovito. 

Eminini se radni zadaci i odgovornosti tiču vođenja odgovarajućih evidencija u računovodstvu, praćenjem uplata i isplata, kao i finansijsko-analitičkim poslovima, analitikama, projektnim dokumentacijama, njen opis posla je i komunikacija sa klijentima, organizacijama i institucijama.

 

Dženana Kršo, rukovodilac Hobby Art Centra

Rođena 1979. godine u Sarajevu, završila je Gazi Husrev-begovu medresu, a završetkom ove afirmisane i ugledno odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je izučavala tradicionalnu i racionalnu nauku i gdje je stekla teološka, filozofska, pravna, filološka i egzaktna znanja - Dženana se odlučuje da upiše Fakultet islamskih nauka, širenjem porodice i maksimalnim davanjem za kvalitetan odgoj svojih sinova Dženani ostaje jedna godina do završetka studija.

Dolaskom u ČIP sisteme 2017. godine kao volonter Dženani se pruža prilika da postane dio tima. Stalnim zalaganjem za kvalitetno obavljanja posla Dženanu su učinili dijelom naše kompanije.

Ona obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe.