Čip Sistemi i Hobby Art na seminaru o Tehnikama prodaje

U subotu, 15. aprila 2017. uposlenice Čip Sistema i Hobby Art Centra - Lejla Tufo, Sanela Hadžić i Ajša Smajić, u okviru projekta “Konstantno ucenje i usavrsavanje” prisustvovale su seminaru “Tehnike prodaje”.

 

Seminar je bio u organizaciji Edukativno-istraživačkog centra "Nahla", sa kojom Čim Sistemi od ranije surađuju.

Ovim seminarom uposlenice su stekle nova znanja i vještine koje će koristiti u prodaji i promociji naših proizvoda. 

C.E.I. Nahla je ovaj seminar organizovala za radnice u prodaji i administraciji, poduzetnice i žene koje razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa, time su u ciljnu grupu svrstane žene koje žele naučiti više o različitim tehnikama prodaje i pristupu kupcima.

Seminar je kroz interaktivna predavanja, primjere iz prakse i praktične vježbe, upoznao polaznice s osnovama prodajnih vještina, kako bi poboljšale svoju poslovnu učinkovitost, uspješnost vlastitih i/ili rezultata poslovanja kompanije u kojoj su zaposlene, te povećale vlastitu zapošljivost ili konkurentnost na tržištu rada.

Teme koje su obrađene na seminaru su:

Priprema za prodaju

Prezentacija proizvoda/usluga

Taktike pregovaranja

E-prodaja

Postprodajne aktivnosti

A predavač ovog seminara je trener sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji iz oblasti poslovnog planiranja, izrade biznis planova, upravljanja projektima, vještine prodaje i drugim srodnim oblastima - dpl. ekonomista Almir Paočić.